Vintermat i Tornedalen

 

Vintermat_i_Tornedalen

Gamla fångstmetoder och sätt att tillreda mat som grundar sig på tradition är folklore i högsta grad och samtidigt en matkultur vi bör värna om. I Tornedalen är sätt en och traditionerna att tillreda maten väl bevarade. Urgamla matkonserveringsmetoder som att halstra, röka, torka och salta är sådana metoder man i stor grad alltjämt använder i Tornedalen. Målet med boken är att berätt a om traditioner och seder i vintriga Tornedalen.

Vi bör alla efter bästa förmåga värna om folkloristiska traditioner så att
de på bästa möjliga sätt bevaras för kommande generationer.

 

Språk/Languages: liput-ruotsi  
Size: 230 x 200 mm, 144 sivua
ISBN 978-9525-913-27-9

  vintermat-aukeamavintermat-aukeama2