Tornedalsmat på Margits vis

 

Den här boken berättar om den unika matkulturen i Tornedalen.

Tornedalen är unik. Den stora Torneälven rinner alltjämt som en fri gränsälv ut i  Bottenviken, från vilken sik, lax och nejonögon efter sina havsvandringar tar sig tillbaka upp till älven för att leka. Vandringsfiskarnas retur till älvarna bestämmer alltjämt tiden för människornas vana att komma till älven för att fiska. Samma kretslopp anger rytmen för vilka maträtter som serveras och befolkningens seder och vanor. En kort tid finns det gott om fisk och det är tid för fest, senare äter man rökt, saltad och syrad fisk, fäller villebråd och kalasar med renkött. Matlagningstraditionen vid älvstranden är stark. Vid Kukkolaforsen har man halstrat sik på samma sätt på båda sidorna om älven under åtminstone 500 års tid. Till all lycka värdesätter man här traditioner och vill bevara sederna.

Språk/Languages:   
Storlek/Size: 200 x 260 mm, 144 sidor/pages

ISBN 978-952-5913-06-4