Posts Tagged 'matkultur'

Vintermat i Tornedalen

Gamla fångstmetoder och sätt att tillreda mat som grundar sig på tradition är folklore i högsta grad och samtidigt en matkultur vi bör värna om. I Tornedalen är sätt en och traditionerna att tillreda maten väl bevarade.

Vintermat i Tornedalen

Gamla fångstmetoder och sätt att tillreda mat som grundar sig på tradition är folklore i högsta grad och samtidigt en matkultur vi bör värna om. I Tornedalen är sätt en och traditionerna att tillreda maten väl bevarade.

Tornedalsmat på Margits vis

Den här boken berättar om den unika matkulturen i Tornedalen.

Tornedalsmat på Margits vis

Den här boken berättar om den unika matkulturen i Tornedalen.

Nyland à la carte

I den här boken har vi samlat nyländsk mattradition och kunskap som finns utanför huvudstadsregionen.

Nyland à la carte

I den här boken har vi samlat nyländsk mattradition och kunskap som finns utanför huvudstadsregionen.