Archipelago Handicrafts

 

There are still artisans living in the archipelago who can work traditional materials.

They seek their impulses from the archipelago’s distinct culture and can translate traditions and new ideas into products of exceptionally great value both for the user and cultural development. Handicraft is always a major challenge for craftsmen: it expresses ideas, displays craftsmanship and inspires people’s thoughts. The best, durable archipelago materials also require careful product design. A genuine artisan always creates a handcrafted object with care and with his or her heart.

Saaristossa on edelleen käsityön taitajia, jotka osaavat käsitellä perinteisiä materiaaleja. He löytävät vaikutteita saariston omaleimaisesta kulttuurista ja osaavat muuttaa perinteet ja uudet ajatukset tuotteiksi, joilla on poikkeuksellisen suuri arvo niin tuotteen käyttäjälle kuin kulttuurin kehittymiselle. Tekijälleen käsityö on aina suuri haaste: ajatusten suuntaaja, taidon näyte ja ihmismielen vaikuttaja. Kestävät saariston parhaat materiaalit vaativat myös tuotteen suunnittelulta kestävyyttä. Tekijä valmistaa käsityön aina harkiten ja suurella sydämellä.

I skärgården finns det fortfarande många kunniga hantverkare som kan bearbeta traditionella material. Dom får intryck från skärgårdens karaktäristiska kultur och har förmågan att förvandla traditioner och nya tankesätt till produkter som har ett ovanligt högt värde både för användaren och kulturens utveckling. För hantverkaren är själva arbetet en ständig utmaning; förmågan, skickligheten och tankarna har stort inflytande. Gediget skärgårdsmaterial fordrar även erfarenhet i formgivning. Hantverkaren tillverkar sina alster med kärlek och stor omsorg.