Posts Tagged 'segelbåt'

Loggbok Segelbåt

Loggboken är viktigt redskap och bör finnas i alla båtar stora som små. Den är en viktig dokumentation vid skadeanmälan och sjöförklaring.

Loggbok Segelbåt

Loggboken är viktigt redskap och bör finnas i alla båtar stora som små. Den är en viktig dokumentation vid skadeanmälan och sjöförklaring.