Posts Tagged 'motorbåt'

Loggbok Motorbåt

Loggboken är viktigt redskap och bör finnas i alla båtar stora som små. Den är en viktig dokumentation vid skadeanmälan och sjöförklaring.

Loggbok Motorbåt

Loggboken är viktigt redskap och bör finnas i alla båtar stora som små. Den är en viktig dokumentation vid skadeanmälan och sjöförklaring.