Saaristokulttuuri

 

Saaristokulttuuri on kaikkia niitä asioita, joita saariston ihmiset ovat oppineet tekemään ja arvostamaan. Kulttuuri ohjaa tapaamme ajatella, tuntea ja toimia. kulttuuri on kuin ihmisyhteisön persoonallisuus: sen merkitys yhteisölle on sama kuin persoonallisuuden merkitys yksilölle.

Skärgårdskultur är allt som skärgårdsborna har lärt sig göra och uppskatta. Kultur styr vårt sätt att tänka, känna och agera. Kultur är samhällets personlighet; dess betydelse för samhället är samma som personlighetens betydelse för den enskilde individen.

Kielet/Språk/Languages:   
Koko/Storlek/Size: 150 x 150 mm, 64 sivua/sidor/pages

ISBN 952-5290-19-0