Gäst- och dagbok

 

Denna Gäst- och dagbok är för alla gäster och naturligtvis också värdfolket. Allt som sagts och gjorts är värt att förevigas.

Dessutom hör det värdfolket till att på dagbokssidorna skriva om årets viktigaste händelser såväl ute i naturen som inomhus. Inga minnen får gå förlorade.

Språk:  
Storlek: 170 x  265 mm, 96 sidor

ISBN 952-5290-21-2