Design Revoluutio

 

Yrityksen muotoilustrategia muotoilun aikakaudellaTämä on kirja muotoilusta ja brändistä. Tarkemmin sanoen yrityksen muotoilustrategiasta ja arvobrändin rakentamisesta. Merkityksistä ja niiden näkyväksi tekemisestä, rakenteista ja niiden lainalaisuuksista. Yksittäisistä tapauksista ja yleistyksistä. Siis teoria arvobrändin rakentamisesta muotoilun avulla. Silloin, kun muotoilu ymmärretään jalona taitona – the art of design.

250 x 300 mm / 224 sivua
Kirjoittanut: Anne Stenros
ISBN 952-5290-71-9

Design Revolution
Corporate Design Strategy in the Age of Aesthetics

This book is about design and brands. More precisely, about a company’s design strategy and the building of a prestige brand. About meanings and about making them visible, about structure, and about their laws. About individual cases and generalities. In other words, a theory of building a prestige brand with the help of design. Design can then be understood as a noble art – the art of design.

250 x 300 mm / 224 pages
Author: Anne Stenros
ISBN 952-5290-72-7